Gyakran ismételt kérdések

Mi a mediáció?

A mediáció, vagyis közvetített tárgyalás, olyan alternatív konfliktuskezelési módszer, amely során a vitában álló felek egy harmadik, semleges közvetítő segítségével próbálják megbeszélni, feloldani a köztük fennálló konfliktust.

Mi a mediátor feladata?

A bírósági peres eljárásokkal szemben a mediációban a problémamegoldási folyamat és a megállapodás a felek felelőssége. A mediátor feladata az, hogy a folyamatot mederben tartsa, és a hatékony, konstruktív kommunikációt segítse. A mediáción résztvevők 85%-a képes egyezséget kötni és azt betartani.

Milyen konfliktusokban segíthet a mediáció?

Polgári ügyekben a legkülönfélébb konfliktusokban alkalmazható sikerrel a mediáció, például:

– családi ügyekben: párkapcsolat erősítése, válás, gyermekekkel kapcsolatos konfliktusok (elhelyezés, láthatás)

– örökösödési viták esetén

– szomszédsági viták kezelésére

– munkaügyi és gazdasági konfliktusokban

– egészségügyi konfliktusokban.

A mediációk száma egyre növekszik  szabálysértési és büntetőügyekben, melyeket az igazságügyi hivatalok mediátorai végzik.

Hogyan zajlik egy mediációs folyamat? Mire számíthatok?

Optimális esetben a felek közösen választanak mediátort (ismerős ajánlása alapján, az internetről vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői névjegyzékből), és megállapodnak a költségek megosztásáról. Előfordulhat, hogy az egyik fél fordul a mediátorhoz, és a másik fél beleegyezésével megadja elérhetőségét a mediátornak, aki felveszi vele a kapcsolatot. Az első ülésen a mediátor ismerteti a folyamat lényegi elemeit, amely magában foglalja az önkéntességet és a kölcsönösen tiszteletteljes kommunikációt. A folyamat egészére titoktartási kötelezettség vonatkozik, a mediátor nem adhatja ki harmadik félnek a mediáció alatt elhangzott információkat. Ezek után átadja a szót a feleknek, akik elmondhatják, miért jöttek. Mindkét félnek lesz elég ideje és tere elmondani a saját történetét. Történeteink segítenek a probléma körvonalazásában, valamint abban, hogy összefüggéseiben lássuk életünk eseményeit. A régi történetek újfajta megközelítésben lehetőséget nyújt a személyes valóság újraértelmezésére, és a negatív diskurzusok pozitívvá fordítására. A mediátor feladata ennek megvalósítása a megfelelő módszertani eszközökkel. A mediátor ugyanis a konfliktus kezelésére koncentrál, ezért elsődleges feladata, hogy segítsen a feleknek a tárgyalási stratégiák kialakításában. A mediáció fókuszában nem a múltbeli események és azok miértjei állnak, hanem felek jelenlegi igényei és szükségletei, amelyek mentén kialakítható a megállapodás, illetve a kapcsolat jövőbeli működése.

Miért mondják, hogy gyors és olcsó, amikor egy óra több ezer forint?

Az olcsóság és a gyorsaság valóban szubjektív tényezők. A mediációs folyamat, egy bírósági perrel szemben, sokkal rövidebb, és meghatározott ideig tart. Egy ülés legfeljebb 3 órát vehet igénybe. A folyamat maga maximum 3 alkalomból áll, a mediátor óradíja pedig előre maghatározott, így a költségek tervezhetők.

Hogyan válasszanak a felek mediátort?

A választás függhet a konfliktus típusától, ugyanis az interneten megtalálhatók a különféle konfliktusokra szakosodott mediátorok. Mivel az internetes honlapokból és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői névjegyzékből nem derül ki, hogy az adott mediátor szakmailag és módszertanilag mennyire felkészült, ezért talán a legcélravezetőbb, ha a felek ismerősöktől és internetes fórumokon tájékozódnak.

Milyen a jó mediátor?

A konfliktusok gyakran érzelmeket hívnak elő, és egyes helyzetek életünk legbenső szegmenseibe engednek betekintést. Ezért különösen fontos, hogy a mediációs folyamat elején valódi bizalmi légkör alakuljon ki, először a mediátor és a felek között, majd a felek között is. A jó mediátor nem formál véleményt vagy ítéletet. Kommunikációs eszközöket ad a felek kezébe, pártatlan és semleges pozíciójából korrekt visszajelzést képes adni az elakadásokról, valamint képessé teszi a feleket arra, hogy megértsék: mindegyikőjüknek megvan a maga valósága, a maga igaza. 

Minden konfliktust meg lehet oldani mediációval?

Nincs mindenható recept, sem mindenható szakember. A mediáció nem varázslat, bár sokan hívják találóan az egyensúlyteremtés művészetének. Minden konfliktus egyedi, személyre szabott megoldásokat igényel.  Hogy egy konfliktus mediálható-e, több tényezőtől függ, ezért célszerű egyeztetni a mediátorral.

Mit tegyek, ha én szeretnék mediátorhoz fordulni, a másik fél azonban nem?

Mivel a folyamat önkéntességen alapul, és a folyamat menet közben is bármikor megszakítható, ezért sajnos nem valósulhat meg a mediáció a másik fél beleegyezése nélkül. Érdemes esetleg pihentetni a témát, és később újra elővenni. Elképzelhető, hogy egy későbbi helyzetben a másik fél nyitottá válik a folyamat iránt. Fontos, hogy a felek meg tudjanak egyezni a mediátor személyét illetve a költségviselést illetően.

Ha elmegyek mediációba, garantálják nekem, hogy legfeljebb 3x3 óra alatt megoldódik a konfliktusom?

A megoldásra nincsen garancia, mivel a folyamat kimenetele a felektől függ. Egyébiránt szerencsésebb a konfliktus feloldásáról és nem megoldásáról beszélni, mert bár vannak esetek, ahol egy konkrét megállapodás elérése a cél, bizonyos konfliktusoknál inkább a felek egymáshoz való viszonyulásának megváltoztatásán érdemes dolgozni egy mindenki számára kielégítő helyzet eléréséhez.

Hogyan tudná egy idegen megoldani a problémámat, amikor nem is ismer, és nem tudja, mi zaljott köztünk az elmúlt időkben?

A mediátor nem a vitás kérdés, hanem a mediáció szakértője. A konfliktusok dinamikájához, a tárgyalási folyamathoz, a konfliktusrendezéshez és a mediációs technikák gyakorlati alkalmazásához ért. Kézben tartja a folyamatot, elősegíti a hatékony kommunikációt és biztosítja az erőegyensúlyt a felek között, emellett kordában tartja az érzelmeket. A mediátornak, sőt a feleknek sem kell feltétlenül tisztában lenniük az objektív tényekkel ahhoz, hogy konszenzusra jussanak. Elég ha megértik, a másik fél mit ért bizonyos fogalmak alatt, hogyan értelmezte a történteket, illetve hogyan élte meg az eseményeket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan kérdések, amelyeknél ne lenne szükség tényszerű válaszokra. Például egy válási mediáció során, ahol jellemzően írásbeli megállapodásnak kell születnie, amennyiben a vagyonmegosztást és a gyermekfelügyeletet a mediáció keretében kívánják tisztázni a felek, a tartalmi elemek pontos meghatározására van szükség. Ezek a tények a jövőre irányuló kívánalmak teljesülését, a kitűzött célok betartását segítik elő.

Kérdés esetén keressen bátran.