Konfliktuskezelés óvodáskorban

Lehülyéztek. Nem engedték, hogy én is velük játsszak. Amikor segítséget kértem, kicsúfoltak. Kinevettek.Rá se ránts. Add vissza. Játssz mással. Okosabb enged. Mondd meg. Oldd meg egyedül – hangzik Aztán másnap kezdődik elölről.

Mi az, ami valóban segítene?

Majd megtanulják. Nem oldhatod meg helyettük – hallom gyakran, ha szülők vagy pedagógusok panaszkodnak egymásnak óvodai-iskolai konfliktus kapcsán. Na de mit tanulnak megfelelő minta nélkül? A hosszú tanulási folyamat, mely során megtanulunk jól együtt lenni a különböző közösségeinkben, szükségszerűen vonja maga után, hogy az óvodában-iskolában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, amit ha nem sikerül megoldani, agresszióba torkollhat. A konfliktusok tehát az emberi kapcsolatok természetes velejárói, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek reakcióitól, viselkedésétől. A büntetés rövid távon hatékonynak bizonyulhat, viszont elszigetelheti a gyermeket, aki egyébként is egyedül van nehéz érzéseivel. A valódi, előremutató megoldásokhoz a konfliktusok természetének megértése, valamint az abban érintettek bevonása szükséges. Mivel mindenki másképp éli meg ugyanazt a helyzetet, tapasztalhatjuk ezt a saját bőrünkön is, hogy nem létezik abszolút igazság, illetve ha mégis, akkor a konfliktus résztvevői sokszor nem abban találnak nyugalmat, hanem abban, ha megértik saját érzelmeiket, reakcióikat, és képessé válnak befogadni a többi érinttett fél szempontjait is.

Mi zajlik egy gyerekben egy konfliktus vagy egy agresszív kitörés során?

  • A gyerekek alapvetően nagyon szeretnének megfelelni azoknak a felnőtteknek, akikhez kötődnek. Amikor nem tudnak, akkor annak az az oka, hogy nem tudják kezelni negatív érzéseiket.
  • A büntetésre-fegyelmezésre nevelési stratégiák nem valódi együttműködésre ösztönzik a gyereket, emellett a személyiségfejlődésre is negatív hatással van. Ha a büntetéstől, megszégyenítéstől való félelemből nem teszünk meg valamit, és nem keresünk alternatívákat, a félelem okozta frusztráció gátolhatja a személyes felelősségvállalást és a változtatásra, együttműködésre való képességet. A büntetés csak még jobban elszigeteli a gyereket, aki a nehéz, nem megfelelőnek ítélt érzésével egyébként sem tud egyedül megbirkózni.

Miben segít a Mediáció kisgyermekekkel képzés?

  • A Mediáció kisgyermekekkel módszertana, amelyet a gyermekekkel foglalkozó felnőttek sajátíthatnak el, a gyerekek számára olyan mintát ad, amely egész életükben segíteni fogja őket a jobb kommunikációban és az asszertív érdekérvényesítésben. Fejleszti a kritikai gondolkodást, az egymás iránti tiszteletet és az empátiát, emellett együttműködésre ösztönöz.
  • A valódi tanulás, a „képes vagyok rá” érzése kizárólag belső motiváció hatására jöhet létre. Így lesz a tanulás élmény, így marad fenn tartósan az érdeklődés és a kíváncsiság. Gyakorlatorientált képzésünkben a jó dicséret és a jó visszajelzés kiemelt szerepet kap.
  • A képzés elméleti és gyakorlati elemei rávilágítanak arra, hogy a „rossz” viselkedések mögött milyen kielégítetlen szükségletek húzódnak meg, és hogyan tudunk felnőttként higgadtan közbelépni, anélkül, hogy büntetést helyeznénk kilátásba vagy megszégyenítenénk a feleket.
  • A társas-érzelmi készségek fejlesztése nem valósulhat meg anélkül, hogy az érzelmek teljes spektrumával ne foglalkoznánk. Bármilyen meglepő, a nehéz érzések is a javunkra fordíthatók, bár arra szocializálódunk, hogy ezeket lehetőleg ne mutassuk ki. Mintákat mutatunk, hogyan tudunk időt és teret adni annak, hogy a gyerekek kiadhassák negatív érzéseiket úgy, hogy ne kelljen szégyenkezniük érzéseik miatt.
  • Hatlépéses, világosan strukturált, kisgyermekekre specializálódott módszertanunk fogódzót nyújt a nagy érzelmi viharokkal járó konfliktusban, hogy valódi katalizátorai lehessünk a gyerekek saját megoldásainak, amelyet sokkal nagyobb eséllyel tartanak be, mintha utasítanánk őket.

A képzést a Partners Hungary Alapítvány honosította meg és dolgozta ki, amelyben vezető fejlesztőként vettem részt. Időtartama 30 óra, pedagógus-akkreditációval rendelkezik. Olvasson még róla ITT