Konfliktuskezelés óvodáskorban - Bacsó Flóra mediátor

Konfliktuskezelés óvodáskorban

Lehülyéztek. Nem engedték, hogy én is velük játsszak. Amikor segítséget kértem, kicsúfoltak. Kinevettek.Rá se ránts. Add vissza. Játssz mással. Okosabb enged. Mondd meg. Oldd meg egyedül – hangzik Aztán másnap kezdődik elölről.

Mi az, ami valóban segítene?

Majd megtanulják. Nem oldhatod meg helyettük – hallom gyakran, ha szülők vagy pedagógusok panaszkodnak egymásnak óvodai-iskolai konfliktus kapcsán. Na de mit tanulnak megfelelő minta nélkül? A hosszú tanulási folyamat, mely során megtanulunk jól együtt lenni a különböző közösségeinkben, szükségszerűen vonja maga után, hogy az óvodában-iskolában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, amit ha nem sikerül megoldani, agresszióba torkollhat. A konfliktusok tehát az emberi kapcsolatok természetes velejárói, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek reakcióitól, viselkedésétől. A büntetés rövid távon hatékonynak bizonyulhat, viszont elszigetelheti a gyermeket, aki egyébként is egyedül van nehéz érzéseivel. A valódi, előremutató megoldásokhoz a konfliktusok természetének megértése, valamint az abban érintettek bevonása szükséges. Mivel mindenki másképp éli meg ugyanazt a helyzetet, tapasztalhatjuk ezt a saját bőrünkön is, hogy nem létezik abszolút igazság, illetve ha mégis, akkor a konfliktus résztvevői sokszor nem abban találnak nyugalmat, hanem abban, ha megértik saját érzelmeiket, reakcióikat, és képessé válnak befogadni a többi érinttett fél szempontjait is.

Mi zajlik egy gyerekben egy konfliktus vagy egy agresszív kitörés során?

  • A gyerekek alapvetően nagyon szeretnének megfelelni azoknak a felnőtteknek, akikhez kötődnek. Amikor nem tudnak, akkor annak az az oka, hogy nem tudják kezelni negatív érzéseiket.
  • A büntetésre-fegyelmezésre nevelési stratégiák nem valódi együttműködésre ösztönzik a gyereket, emellett a személyiségfejlődésre is negatív hatással van. Ha a büntetéstől, megszégyenítéstől való félelemből nem teszünk meg valamit, és nem keresünk alternatívákat, a félelem okozta frusztráció gátolhatja a személyes felelősségvállalást és a változtatásra, együttműködésre való képességet. A büntetés csak még jobban elszigeteli a gyereket, aki a nehéz, nem megfelelőnek ítélt érzésével egyébként sem tud egyedül megbirkózni.

Miben segít a Mediáció kisgyermekekkel képzés?

  • A Mediáció kisgyermekekkel módszertana, amelyet a gyermekekkel foglalkozó felnőttek sajátíthatnak el, a gyerekek számára olyan mintát ad, amely egész életükben segíteni fogja őket a jobb kommunikációban és az asszertív érdekérvényesítésben. Fejleszti a kritikai gondolkodást, az egymás iránti tiszteletet és az empátiát, emellett együttműködésre ösztönöz.
  • A valódi tanulás, a „képes vagyok rá” érzése kizárólag belső motiváció hatására jöhet létre. Így lesz a tanulás élmény, így marad fenn tartósan az érdeklődés és a kíváncsiság. Gyakorlatorientált képzésünkben a jó dicséret és a jó visszajelzés kiemelt szerepet kap.
  • A képzés elméleti és gyakorlati elemei rávilágítanak arra, hogy a „rossz” viselkedések mögött milyen kielégítetlen szükségletek húzódnak meg, és hogyan tudunk felnőttként higgadtan közbelépni, anélkül, hogy büntetést helyeznénk kilátásba vagy megszégyenítenénk a feleket.
  • A társas-érzelmi készségek fejlesztése nem valósulhat meg anélkül, hogy az érzelmek teljes spektrumával ne foglalkoznánk. Bármilyen meglepő, a nehéz érzések is a javunkra fordíthatók, bár arra szocializálódunk, hogy ezeket lehetőleg ne mutassuk ki. Mintákat mutatunk, hogyan tudunk időt és teret adni annak, hogy a gyerekek kiadhassák negatív érzéseiket úgy, hogy ne kelljen szégyenkezniük érzéseik miatt.
  • Hatlépéses, világosan strukturált, kisgyermekekre specializálódott módszertanunk fogódzót nyújt a nagy érzelmi viharokkal járó konfliktusban, hogy valódi katalizátorai lehessünk a gyerekek saját megoldásainak, amelyet sokkal nagyobb eséllyel tartanak be, mintha utasítanánk őket.

A képzést a Partners Hungary Alapítvány honosította meg és dolgozta ki, amelyben vezető fejlesztőként vettem részt. Időtartama 30 óra, pedagógus-akkreditációval rendelkezik. Olvasson még róla ITT